RECOVERY BULLS

- Fordi udsatte fortjener en chance   

Hvem vi er!

Recovery Bulls er et idrætsprojekt, der bygger på samhørighed, frivillighed og fællesskab.

Vi tror på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte. Formålet med sportsholdet er at sætte en idrætsbevægelse i gang for den del af befolkningen, der ikke reelt har adgang til de eksisterende idrætstilbud.

Mange kommer med meget dårlige erfaringer og en meget stor viden om, hvad de ikke er gode til. I Recovery Bulls handler det ikke om at vinde, men om at være med.


At være en del at et fællesskab omkring idræt giver den enkelte mod på forandring.


I Recovery Bulls fokuserer vi på at tage ansvar, overholde aftaler og være en del af en gruppe.

Alle arrangementer foregår i et kærligt, stof- og alkoholfrit miljø, hvor alle kan deltage.


Alle, der deltager i eller bidrager til afvikling af Recovery Bulls´ idrætsarrangementer, forpligter sig til at vise en adfærd, der tilgodeser det sociale samvær og sikkerheden omkring idrætsudøvelsen.


Recovery Bulls er et uafhængigt og frivilligt projekt.


Vi besluttede fra starten, at tilbuddet skal gælde for alle former for socialt udsatte mennesker, og det har vist sig at være det helt rigtige. Vi er en stor skare af mennesker, der mødes.


Alle socialt udsatte, der er fyldt 18, kan deltage. Man behøver ingen henvisning, der er hverken tilmeldings- eller mødepligt, og bedst af alt: det er gratis at deltage.


Recovery Bulls har derfor brug for at have en række sponsorer i ryggen. Vi sætter pris på dem, vi har, og har brug for flere.


Med sportsholdets deltagelse i et landsdækkende fællesskab omkring idrætsaktiviteter for socialt udsatte mennesker (Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt (IDVI)) tilbyder Recovery Bulls noget unikt til Esbjergs socialt udsatte.


Recovery Bulls opfordrer til, at det altid er idrættens positive værdier, der er i højsædet.

Vi henstiller derfor til, at alle i deres omgang med de øvrige deltagere, officials og publikum fremstår som gode eksempler og som ambassadører for udsatte-idrætten.


Vi er kommet godt fra start og vokser hele tiden Siden starten i 2014 er spillergruppen forøget til det dobbelte og vi er nu oppe på 18-20 fremmødte til fodboldtræning hver onsdag aften. Som et nyt tiltag vil der fremover også være pool-træning hver tirsdag formiddag, og vores håb er, at udvide med flere sportsgrene hen ad vejen, så der er tilbud til alle, uanset deres fysiske formåen.Google+