RECOVERY BULLS

- Fordi udsatte fortjener en chance   

Retningslinjer for deltagelse i

Recovery Bulls - arrangementer

Recovery Bulls har til formål at skabe muligheder for idrætsudøvelse for alle socialt udsatte i Esbjerg.


Derfor må Recovery Bulls kunne rumme alle.

Recovery Bulls opfordrer til, at man altid søger idrættens positive værdier. Og for at imødekomme forskellige behov i en meget bred medlemsskare, har vi valgt at udforme et regelsæt i forbindelse med deltagelse i Recovery Bulls egne arrangementer. 

Ved arrangementer, som Recovery Bulls er medarrangør af, kan lokale regler være gældende.


1. Enhver der deltager i eller bidrager til afvikling af Recovery Bulls idrætsarrangementer forpligter sig til en adfærd, som tilgodeser både det sociale samvær og sikkerheden omkring idrætsudøvelsen.


2. Konkurrence-elementet er vigtigt, men må aldrig overskygge idrættens øvrige positive værdier. Recovery Bulls henstiller derfor til, at man i sin omgang med de øvrige deltagere, officials, publikum og andre fremstår som et godt eksempel og ambassadør for udsatte-idrætten.


3. Anvisninger fra arrangøren, officials og holdledere skal efterleves. Sanktioner som følge af overtrædelse af retningslinjerne (for eksempel bortvisning) kan dog kun iværksættes af Recovery Bulls øverste myndighed, Bestyrelsen.


4. Recovery Bulls skelner ikke mellem forskellige typer af socialt udsatte. Men vi opererer med to forskellige rusmiddelpolitikker. Hvilken af de to, der gælder for et givet arrangement, vil fremgå af indbydelsen.


A) Recovery Bulls anerkender behovet for idrætsarrangementer, hvor det for deltagerne er tilladt at være påvirket i en grad, der svarer til ”lavest mulige funktionspromille”. *Dog må indtagelse af rusmidler ikke finde sted på de fællesarealer, sportsarenaer, lejrpladser og festarealer, hvorpå arrangementet afvikles. *


B) Alle former for doping/rusmiddelindtagelse er forbudt under arrangementets forløb. Lægeordineret medicin/medikament er tilladt.


5. Ovenstående retningslinjer gøres gældende for hele det tidsrum arrangementer varer, -og ikke kun under selve idrætsudøvelsen.

PDF fil til print nedenfor

Google+