RECOVERY BULLS

- Fordi udsatte fortjener en chance   

idræt for socialt udsatte - skaber fællesskab

RECOVERY BULLS er et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Vi tror på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte. Formålet med sportsholdet er at sætte en idrætsbevægelse i gang for den del af befolkningen, der ikke reelt har adgang til de eksisterende idrætstilbud.


Mange kommer med meget dårlige erfaringer og en meget stor viden om, hvad de ikke er gode til. I RECOVERY BULLS handler det ikke om at vinde, men om at være med.


At være en del at et fællesskab omkring idræt giver den enkelte mod på forandring.  

I RECOVERY BULLS fokuserer vi på at tage ansvar i eget liv og gennem fællesskabet i klubben , at udligne social ulighed, og være en del af et fællesskab. 


Alle arrangementer foregår i et kærligt, stof- og alkoholfrit miljø, hvor alle kan deltage. Alle, der deltager i eller bidrager til afvikling af RECOVERY BULLS´ idrætsarrangementer, forpligter sig til at vise en adfærd, der tilgodeser det sociale samvær og sikkerheden omkring idrætsudøvelsen. 

RECOVERY BULLS er et uafhængigt og frivilligt idrætsfællesskab. 


Vi besluttede fra starten, at tilbuddet skal gælde for alle former for socialt udsatte mennesker, og det har vist sig at være det helt rigtige. Vi er en stor skare af mennesker, der mødes. 

Alle socialt udsatte, der er fyldt 18, kan deltage. 


Man behøver ingen henvisning, der er hverken tilmeldings- eller mødepligt, og bedst af alt: det er næsten gratis at deltage. Med et engangs kontingent på 100,- kr kan de fleste være med. 


RECOVERY BULLS har derfor brug for at have en række sponsorer i ryggen. 

Vi sætter pris på dem, vi har, og har brug for flere.


RECOVERY BULLS opfordrer til, at det altid er idrættens positive værdier, der er i højsædet. 

Vi henstiller derfor til, at alle i deres omgang med de øvrige deltagere, officials og publikum fremstår som gode eksempler og som ambassadører for udsatte-idrætten. 


Vi er kommet godt fra start og vokser hele tiden. Vi har nu afdelinger i Esbjerg, Slagelse og Odense - og det stopper ikke her. Flere kommuner har allerede tilkendegivet at de ønsker RECOVERY BULLS til netop deres by.Se indslag på TVSyd